ఆహా NAA కలియుగ స్వామి తులా భరణం కనులారా చూసే భాగ్యం @yvsubbareddymp gari కుటుంబానికి దక్కడం ఎంతటి అదృష్టం వారి జన్మ ధన్యం .......

ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల కలియుగదైవం స్వామి మీరు @ysjagan ji ,.............🙏 pic.twitter.com/zgQ4rQm78K

— Kesagari Madhavi🇮🇳 (@KesagariM) October 1, 2019