జగన్మోహన 🙏.
హరిహరనాధ! 🙏
హే పరమేశ్వర!🙏

ఎంతటి కమనీయం ఆ ఇంద్రకీలాద్రి మాత శాంతింప జేసి స్వామి మీ యొక్క రూపము కనులకు...... pic.twitter.com/Ws4PR0aoQ0

— Kesagari Madhavi🇮🇳 (@KesagariM) October 4, 2019