భీమ్లా నాయక్ - జలగన్న వెర్షన్
చూసి ఎంజాయ్ చేయండి #BheemlaNayak #JalagaNayak #TooglakReddy #TuglaqReddy #ThopEdit pic.twitter.com/u8aZa3udEz

— Khaidi No 6093 (@KhaidiNo6093) October 20, 2021