అప్పట్లో కోనసీమ జిల్లాకు అంబేద్కర్ పేరు పెట్టాలని డిమాండ్ చేసిన చంద్రబాబు గారు.
కానీ ఇప్పుడు మళ్లీ ప్రశాంతంగా ఉన్న అమలాపురం లో గొడవలు పెట్టిస్తున్న కుళ్ళు రాజకీయ పార్టీ అధ్యక్షుడు🤦‍♀️ pic.twitter.com/OXzvVy1wtX

— Anitha Reddy (@Anithareddyatp) May 24, 2022