నువ్వేమైన @RGVzoomin సినిమాలో హీరోయిన్ అనుకుంటున్నావా 🙈🙈

ఆ ప్రదర్శన ఏంటి సామి 😂😂#TDPTerroristPattabhiArrest pic.twitter.com/c61OO9oDkL

— Latha (@LathaReddy704) October 20, 2021