Sign in to follow this  
Saatyaki

Seshendra : Visionary Poet of the Millennium

Recommended Posts

Saatyaki

                        గుంటూరు శేషేంద శర్మ

ఆయన రూపం సుందరం, మాట మధురం, కవిత్వం రసభరితం. అలంకారశాస్త్రాలను ఔపోసన పట్టిన పండితుడు. మంచి వక్త, వ్యాసం, విమర్శ.. ఏది రాసినా ఆయన ముద్ర ప్రస్ఫుటం. ఆయనది విశ్వమానవదృష్టి. పాన పీన ఆహార విహారాల నుంచి నిత్యనైమిత్తిక కార్యాచరణలు, ఆలోచనలు... అన్నింటా ఆయన సంప్రదాయ, ఆధునిక తత్వాల మేళవింపు. 'సర్వేజనా స్సుఖినోభవంతు' అన్నది ఆయన ఆత్మనినాదం, ఘోషం. ఆత్మీయులకూ, అభిమానులకూ ఆయన శేషేన్‌, శేషేంద్ర. అటూ ఇటూ బంధుత్వాలను తగిలిస్తే ఆయన పేరు గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ..........

 - ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వారపత్రిక, (21 ఆగస్టు, 2000)        

                                     * * * ---------

గుంటూరు శేషేంద శర్మ పుట్టిన ఊరు నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి తాలూకా నాగరాజుపాడు. భారత ప్రభుత్వరాష్ట్రేంద్రుబిరుదం, కలకత్తా రాష్ట్రీయ హిందీ అకాడమీ అవార్డు, కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు, తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం గౌరవ డాక్టరేటు ముఖ్య పురస్కారాలు. గుంటూరు .సి. కాలేజీ నుంచి పట్టభద్రులు. మద్రాసు లా కాలేజీ నుంచిలాడిగ్రీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ప్రభుత్వంలో మున్సిపల్కమీషనరుగా పనిచేసి, పదవీ విరమణ వేశారు. నా దేశం - నా ప్రజలు, మండే సూర్యుడు, గొరిల్లా, సముద్రం నా పేరు, కవిసేన మేనిఫెస్టో, రక్తరేఖ, స్వర్ణహంస, కాలరేఖ, షోడశి, ఆధునిక మహాభారతం, జనవంశమ్ప్రధాన రచనలు. కవిత్వంలో, సాహిత్య విమర్శలో విలక్షుణులు. ప్రపంచ సాహిత్యం మీద, భారతీయ సాహిత్యం మీద సాధికారిక పరిచయం. సంస్కృత, ఆంధ్ర, ఆంగ్ల భాషల్లో పండితులు, వచన కవిత్వం, పద్యరచన - రెండిరటి సమాన ప్రతిభావంతులు, ఆధునిక కవిత్వంలో విలక్షణ ఊహాశాలిత ఈయన ప్రత్యేకత. వచన కవిత్వానికి ఒక కొత్త వాకిలి తెరిచిన స్వతంత్రులు. బహిరంతర ప్రకృతులకు తమ రచన ద్వారా వ్యాఖ్యానం పలికిన దార్శనిక కవి. ఒకానొక శైలీ నిర్మాత. - యువ నుంచి యువ దాకా (కవితాసంకలనం) .జో. - వి. భొ. ప్రచురణలు 1999

Seshendra : Visionary Poet of the Millennium

http://seshendrasharma.weebly.com

------------

Seshendra Visionary poet of the millennium

http://seshendrasharma.weebly.com

October 20th,1927 - May 30th ,2007

Parents: G.Subrahmanyam (Father) , Ammayamma (Mother)

Siblings: Anasuya,Devasena (Sisters),Rajasekharam(Younger brother)

 Wife: Mrs.Janaki Sharma

Children: Vasundhara , Revathi (Daughters),Vanamaali , Saatyaki (Sons)

Seshendra Sharma better known as Seshendra is a colossus of Modern Indian poetry. His literature is a unique blend of the best of poetry and poetics. This site presents essence of the millennium in a powerful poetic style.

 ----------

Trendsetter of a new era

 “life kindles the flame of poetry. the poet being the wick that burns to shed warmth and light. the sun can show visible objects like building, trees, birds, hills, people and so on. poetry shows, on the other hand, life with its joys and sorrows, its secrets, problems and finally its solutions. wisdom is given in capsules of metaphors, the basic units of poems.” that was gunturu seshendra sharma, telugu poet, critic, and scholar, after winning the sahitya akademi’s award. no wonder seshendra’s genre of poetry, characterized by long poems, reflects human suffering, agony and deprivation of the poor if a poet is one who has intense emotional feeling, seshendra personifies them all. sitting cross-legged in a period settee, he brought forth al his emotions, during an interview. “ my personal experiences which moved me into intense emotional levels took shape as poems”. easily one of the best know telugu poets in the hindi belt of north india, his works translated into different languages have come in for liberal appreciation by litterateurs like ali sardar jafri, dr. viswambharnath upadhyay, veerendra kumar jain and prof. indranath chowdary he renders poetry and literary criticism with equal felicity. these features fetched him the sahitya akademi award both as a poet and a literary critic the award was for his work “kaala rekha”., a collection of essays on comparative literature, laced with poetic passages full of metaphors. “ symbols and metaphors visit only those who have prepared themselves as the medium to receive them. the difference between an ordinary soul and a poet is that the latter cultures himself by going near and getting involved in life and literature. by such a process of involvement one ceases to be the ordinary individual and becomes too sensitive and, therefore susceptible to the invasion life on him. he is like a fiddle with strings drawn to the final limit and even a whiff of wind can knock out a note of melody from the vibrant strings. at this point the individual is called poet”. he says. seshendra has authored over 40 books mostly of poetry, a play, a short story, and many essays and shot into fame with the modern epic ‘naa desham-naa prajalu’ (my country-my people-modern indian epic) published in 1975, widely hailed as ‘turning point’ for its significant contribution not just to telugu literature but to indian literature as a whole. it was soon rendered in english, hindi, and urdu, the last by akhatar hassan with a foreword by the urdu poet, ali sardar jafri. the greek translation had a foreword by nikhiphorus vrittakos. widely traveled, his depth in understanding of telugu, sanskrit, hindi, english french and german literatures appears to be rarely matched. along with “ naa desham-naa prajalu”.”munday suryudu”(the burning sun) ,his second long poem and “gorilla’, ‘gave for the first time a genuine poetic expression to the revolutionary content, introduced into telugu poetry by sri sri, four decades ago, as the telugu university acknowledged in the ecitation presented to him while conferring on him the d.litt degree in 1994. “ this is a historic event in the annals of telugu poetry. from then the non-metaphorical writing that was prevailing for over years in the name of poetry, before seshendra, came to a halt; and metaphorical writing became the order of the day. the same new poetic idiom created by seshendra is even now in vogue having been adopted by all. for this reason, seshendra has a unique place in telugu literature, as a trendsetter and architect of a new era. the emergence of mahakavi seshendra sharma in telugu literature ushered in a dazzling new era. whenever his poetic vision touches the destiny of mankind, it had unfolded in a lofty and stentorian voice.. adds the telugu university citation, describing seshendra’s works and the poet in him with near perfection. his other works include “ rithu ghosha” written when he a was a municipal commissioner of bobbili, ‘shodasi’ his original tantric commentary on sundarakanda of valmiki ramayana, ‘swarna hamsa’, another tantric commentary on naishadhiya charitam of harsha bhatta and sesha jyotsna. having got the copyright, his second son, saatyaki, now started publishing his works through jyotsna publications. one such publication ‘sahitya darshini’ sparked a debate in the telugu literary world last year, as it contains scathing comment on the poet’s contemporaries. born on october 20, 1927 in nellore, seshendra’s first encounter with poetry was early in his childhood, the scholarly background of his family influencing him. his published work dating back to 1946 as a student and contemporary of former chief minister, n.t. rama rao, in a.c. college, was nothing short of being revolutionary and outrageous, though it was for the college magazine. he wrote ‘chandalopi mama guruhu’, depicting sankaracharya’s encounter with a dalit on the banks of the ganga. at eh age of 24, he rendered ‘sohrab and rustom’ from persian epic shahnaama. awards came to him, especially in his home state of andhra pradesh rather belatedly; an aspect which continues to hurt him. “ though i have been in poetry and literature for so many decades now, i got the first award in 1993, that too not in the state but from the rashriya hindi academy in calcutta”. the next was again from the akhil bharatiya rajbhasha sammelan in 1994. there was no stopping and he invited to attend the world hindi conference at nagpur in 1975, and the last one at trinidad in 1996.

 the hindu india’s national news paper

hyderabad, monday, september 9th, 1996  

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this