చెన్నారెడ్డి గారిని CM seat lo నుంచి దించడానికి YSR చేసిన కుట్రల గురించి కాంగ్రెస్ లీడర్‌ శశిధర్‌ రెడ్డి గారు..ఈ విషయం CM seat lo నుంచి దిగిపోతు చెన్నారెడ్డి గారు Assembly lo కూడా చెప్పారు..CM seat kosam అమాయకులు 300 మంది బలైపోయారు..ఇంత worst history మీ కుటుంబానిది.. #YSRhistory pic.twitter.com/Rb3XsZ3Go2

— Anil ᵀʰᵒᵏᵏᵘᵏᵘⁿᵗᵘᵖᵒᵛᵃᵃˡᵉ 🐯 (@anilVizag81) September 27, 2022