కార్తీకదీపం డైరెక్టర్ మీరు ఎక్కడ సార్.. ఇక్కడ జీవితాలు పోతున్నాయి..🤦🤗 pic.twitter.com/kOyLm7sgkI

— కన్నేపల్లి✨sarasa ✨Textrovert🌿 (@Ksravishankar2) January 13, 2023