వొచ్చాడు రా మా లోకేష్ అన్న ఇంకా ఉతుకుడే మిమ్మల్ని pic.twitter.com/lm3pRg5bVM

— మాస్ మహా రాజ్ (@ravitej34983683) October 20, 2021