ఈ జనరేషన్స్ ఏ కాదు .. రాబోయే జనరేషన్స్ కూడా హిందూపురం లో బాలయ్యే !!!@AnantapurJagan pic.twitter.com/ZpeMvGCwJI

— Anantapuram Jagan (@AnantapurJagan) February 17, 2024