బాబు, పవన్ కల్యాణ్, బీజేపీ నడ్డా సరే. కళ్లజోడుతో నాలుగో వాడెవడు? చెల్లె ఫొటో పెట్టడం ఇష్టంలేకనా?

https://t.co/9q9xAWAGZR

— Night Owl 🦉 (@NeverSayYesDude) February 19, 2024