పెద్దపెద్ద సుడిగాలులకే చెక్కుచెదరని సింహాసనం.
పిల్ల గాలులకి.. ఫ్యాన్ గాలికి ఏమవుతుంది.

GADDE 👑 pic.twitter.com/YKYL8cmTwc

— Lɪᴋʜɪᴛᴇsʜ Cʜᴏᴡᴅᴀʀʏ ☄ (@LikhiteshChow) February 18, 2024