ఒరేయ్ ఏంట్రా ఇది!!!
శిలాఫలకంమీద
ఫ్యాన్ ఏంట్రా మెట్ట నాయాల్లారా🤣🤣🤣 pic.twitter.com/z3kbjL8hPp

— Rambabu pasumarthi (@pasumarthi66) February 16, 2024