నరాలు కట్ అయిపోతున్నాయి 😑 pic.twitter.com/4nw5iSJuak

— Sandhya Reddy YSCRP 🇺🇿 (@SandhyaSamayam) February 16, 2024