దళితులు పోరంబోకు నా కొడుకులు ...
దళితులు తాగుబోతులు , బానిసలు ...
దళితులు లోఫర్ ***కొడుకులు...
దళితులు చెత్త ****కొడుకులు ...
దళితులని తరిమి తరిమి కొడతా ...

- YCP అధికార ప్రతినిధి ప్రభాకర్ రెడ్డి.

ఈ అరాచకాల మీదనే కదా తెలుగు దేశం పోరాడుతుంది ఎప్పటి నుంచో ...

బాబాయ్ ని చంపి… pic.twitter.com/ObfT0HVm70

— Swathi Reddy (@Swathireddytdp) February 17, 2024